Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Δάσος και ρύπανση της ατμόσφαιρας

Με την αλόγιστη βιομηχανική ανάπτυξη και κυρίως με τη χρήση υγρών και στερεών καυσίμων σαν πηγή ενέργειας αλλά και με άλλες βιομηχανικές διεργασίες εκλύονται κάθε χρόνο δισεκατομμύρια τόνοι επιβλαβών ουσιών που διοχετεύονται στον αέρα, το νερό και το έδαφος με αποτέλεσμα τη ρύπανση τους, τη μείωση της γεωργικής και δασικής παραγωγής, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και θέτουν ακόμα το ερώτημα της επιβίωσης του ανθρώπινου γένους. Κάθε χρόνο η ατμόσφαιρα δέχεται περίπου 2.10 τόνους αερολυμάτων υπό μορφή στερεών τεμαχιδίων και αερίων.
Το δάσος πρέπει να το δούμε με μια διπλή υπόσταση σε ότι αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι στα αερολύματα.
  • το δάσος σαν βιολογικό φράγμα απέναντι στους ρυπαντές και σαν παράγοντα απορρύπανσης.
  • Το δάσος κάτω από την επίδραση των αερολυμάτων.
Το δάσος σαν παράγοντας απορρύπανσης επιδρά κατά δύο τρόπους:
  • Με φυσικό - μηχανικά μέσα. Συγκρατώντας τα στερεά σωματίδια (σκόνη) στην επιφάνεια των φύλλων, των κλαδιών και τον φλοιό των δέντρων, θάμνων και χόρτων του δάσους. Υπολογίζεται ότι ένα εκτάριο δάσους πεύκης μπορεί να συγκρατήσει μέχρι 32 τόνους και της οξιάς 64 τόνους!!! Έτσι δρα σαν ένα τεράστιο φίλτρο απαλλάσσοντας την ατμόσφαιρα από αιωρούμενα στερεά σωματίδια. Επίσης μειώνοντας την ταχύτητα του ανέμου αναγκάζει τα στερεά σωματίδια σε καθίζηση. Επειδή η επιφάνεια της κομοστέγης του δάσους κατά τη διάρκεια της νύχτας ψύχεται περισσότερο από ότι η επιφάνεια του εδάφους, δημιουργούνται καθοδικά ρεύματα αέρα με συνέπεια να έρχονται μάζες αέρος, από υψηλότερα στρώματα απαλλαγμένες από αερολύματα, οι οποίες αναμιγνύονται με τις κατώτερες μάζες του μολυσμένου αέρα με αποτέλεσμα τη μείωση της πυκνότητας συγκέντρωσης των ουσιών αυτών. Επίσης σε κοιλάδες εμποδίζει την αναστροφή των θερμοκρασιών και αποτρέπει τον εγκλωβισμό αερίων μαζών και τη δημιουργία «νέφους».
  • Το δάσος επίσης επιδρά βιοχημικώς απορρυπαίνοντας την ατμόσφαιρα μέσω του μεταβολισμού των δέντρων και άλλων χλωροφυλλούχων φυτών. Επίσης ένα μέρος του S02 καθώς και άλλων οξειδίων προσροφώνται και συγκρατούνται από τα φύλλα και τις βελόνες των δέντρων επενεργώντας έτσι απορρυπαντικά.
Το δάσος όμως υπόκειται σε σοβαρές ζημιές από τις συγκεντρώσεις οξειδίων του θείου, αζώτου, φθορίου και λοιπά, οι οποίες είναι ακόμα ακίνδυνες για τον άνθρωπο. Τα πιο ευαίσθητα φυτά είναι οι λειχήνες. Από τα δασικά είδη τη μεγαλύτερη ευπάθεια έχουν τα κωνοφόρα με τις πολυετείς βελόνες και ιδιαίτερα η ελάτη, ερυθρελάτη και ψευδοτσούγκα και τη μικρότερη τα φυλλοβόλα είδη. Τα τελευταία χρόνια η μάστιγα της όξινης βροχής απειλεί με αφανισμό πολλά δάση των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών όπως της Β. Αμερικής, του Καναδά, της Κεντρικής και Β. Ευρώπης. Στην Τσεχοσλοβακία έχουν καταστραφεί ήδη 100.000 ha δάση ερυθρελάτης στην περιοχή της Βοημίας και αν δεν παρθούν μέτρα, θα έχουν καταστραφεί στη χώρα αυτή πάνω από 800.0000 ha δηλαδή το 1/5 του συνόλου των δασών της.

ΤΟ ΔΑΣΟΣ=ΖΩΗ,,,,,

Δάσος και οξυγόνο (Ο2)
Το οξυγόνο που χρειάζεται για την αναπνοή των φυτών και των ζώων του δάσους υπάρχει σε περίσσεια στον ατμοσφαιρικό αέρα με μια συγκέντρωση 21% περίπου. Έλλειψη οξυγόνου παρατηρείται μόνο σε εδάφη με κακό εξαερισμό ή στα εδάφη που κατακλύζονται από νερά.
Η ποσότητα οξυγόνου που καταναλίσκεται για την αναπνοή των φυτών είναι σχετικά ασήμαντη σε σχέση με την ποσότητα οξυγόνου που αποδίδεται με τη φωτοσύνθεση.
Για κάθε παραγωγή 1.000 γρ. σακχάρου εκλύονται 1.070 γρ. οξυγόνου. Έτσι ένα δάσος μέσης παραγωγικότητας παράγει γύρω στους 4 τόνους οξυγόνου το χρόνου και το εκτάριο. Αν από αυτό αφαιρέσουμε την κατανάλωση οξυγόνου για τις ανάγκες του ίδιου του οικοσυστήματος μένει μια καθαρή παραγωγή από 2,5 τόνους ανά εκτάριο ή 250 γρ. ανά m2. Αν υπολογίσει κανείς ότι ο άνθρωπος καταναλίσκει 250 Kg οξυγόνου το χρόνο, τότε ένα εκτάριο δάσους εξασφαλίζει την αναπνοή σε δέκα κατοίκους. Οξυγόνο όμως δεν καταναλίσκουν μόνο οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα και τα ορυκτά για την οξείδωση τους αλλά κυρίως καταναλίσκεται για την καύση των υγρών ή στερεών καυσίμων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την ανάπτυξη της οικονομίας. Το 1970 η κατανάλωση οξυγόνου για τεχνολογικούς σκοπούς ανήλθε σε 55 δισεκατομμύρια τόνους από τους οποίους 23,7 δισεκατομμύρια κατανάλωσε η βιομηχανία χάλυβα. Η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνει με ρυθμούς ιλιγγιώδεις. Μεταξύ 1970 και 1975 αυξήθηκε 2,6 φορές. Τα μέσα μεταφοράς, βασισμένα σε μηχανές εσωτερικής καύσης, καταναλίσκουν τεράστιες ποσότητες οξυγόνου. Η συνολική ετήσια κατανάλωση οξυγόνου για τεχνολογική χρήση υπολογίζεται σε 2.10 τόνους οξυγόνου ενώ η παραγωγή ανέρχεται σε 3,2 1011 τόνους. Από την παραγωγή αυτή το μεγαλύτερο μέρος από τα χερσαία οικοσυστήματα προέρχεται από τα δάση. Η παραγωγή του δάσους σε οξυγόνο είναι σχεδόν δεκαπλάσια από οποιοδήποτε άλλο χερσαίο οικοσύστημα. Βέβαια μπροστά στα αποθέματα της ατμόσφαιρας που ανέρχονται σε 1.233 1012 τόνους οξυγόνου ή 2,5 τόνους ανά τ.μ η παραγωγή των δασών με 250 gr. ανά τ.μ είναι ελάχιστη. Συμβάλλει όμως αποφασιστικά στη διατήρηση και ισορροπία του κύκλου του Ο2.

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ
Τα δάση μέσα απο τα παιδικά μάτια...

"Σε ένα δάσος ζούσε ένα κοριτσάκι που είχε χάσει τους γονείς του.Το δάσος
είχε λουλούδια και πολλά δέντρα. Το κοριτσάκι περνούσε ωραία. Τα ζώα την
αγαπούσαν και την φρόντιζαν. Έκοβε λουλούδια και φρούτα .Μια μέρα ήρθε στο
δάσος ένας πολύ κακός άνθρωπος.Έβαλε  φωτιά στο δάσος .΄Αρχισαν να
ξεπετάγονται  τεράστιες φλόγες. Το κοριτσάκι έτρεξε μαζί με τα ζώα σε μια
λίμνη που ήταν κοντά στο δάσος. Εκεί βρήκαν  κάτι ξύλα  και έφτιαξαν
κουβάδες και προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά. Η φωτιά όμως δεν έσβηνε και
φώναξαν τους χωρικούς για να βοηθήσουνε και αυτοί δέχτηκαν. 'Ολοι μαζί
άρχισαν να κουβαλάνε νερό και μετά από πολλές ώρες κατάφεραν να τη σβήσουν.
Το κοριτσάκι ευχαρίστησε  τους χωρικούς που έσωσαν τα ζώα. Μετά άρχισε να
φτιάχνει το σπίτι της. Άρχισε να φυτεύει λουλούδια και να κάνει ένα μεγάλο
κήπο. Άρχισε να φυτεύει  πολλά δέντρα και να φτιάχνει και το σπίτι για τα
ζώα που ζούσαν μαζί της. Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα"
 
Αθηνά Πλευρά (1η τάξη Δημοτικού σχολείου Μ. Κεφαλοβρύσου)

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΓΑΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ


Η «Γαία & Ουρανός» είναι μία επιχείρηση Κηποτεχνίας και Φωτοβολταϊκών. Παρά το νεαρό της ηλικίας της έχει καταφέρει να είναι μία εξελιγμένη επιχείρηση με υψηλούς δείκτες ανάπτυξης σε εξαμηνιαία  βάση.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης είναι η γνώση του αντικειμένου, η σωστή οργάνωση και εξοπλισμός, το έμπειρο προσωπικό, το ενδιαφέρον για το περιβάλλον, η ουσιαστική επαφή με τον πελάτη και η γραμμή της επιχείρησης για ποιοτικά, ολοκληρωμένα και σε λογικά οικονομικά πλαίσια έργα.
Οι δυνατότητες της «Γαία & Ουρανός» ξεκινούν από μία ολοκληρωμένη συντήρηση κήπου και καλύπτουν έως τον σχεδιασμό και την πλήρη δημιουργία ενός κήπου συμπεριλαμβανομένου και των δομικών μερών (χωματουργικά, αυτόματη άρδευση και ενεργειακή αυτονομία μέσω τον φωτοβολταϊκών). Δεν είναι τυχαίο που η «Γαία & Ουρανός», μετά την κατασκευή ενός κήπου προσφέρει και την αντίστοιχη συντήρηση του.  Οι οροφόκηποι, οι τεχνητές λίμνες κάθε κλίμακας και οι ενεργειακές λύσεις πέρα από τις ανάγκες φωτισμού λειτουργικότητας και ασφάλειας ενός κήπου (μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων), συμπεριλαμβάνονται όλα στις δυνατότητες της επιχείρησης.
 Η γρήγορη ανταπόκριση καθιστά τη «Γαία & Ουρανός» δυναμική, αξιόπιστη και με σεβασμό στον πελάτη.
Το ανθρώπινο δυναμικό από την κορυφή ως και την βάση της επιχείρησης αποτελείται από νέους  ανθρώπους με συνέπεια και κέφι για δουλειά. Ειδικότερα, στα υπεύθυνα μέρη της επιχείρησης όλοι οι εργαζόμενοι είναι μορφωμένοι και έμπειροι στον τομέα τους νέοι που αγαπούν αυτό που κάνουν. Γεωπόνοι, Χημικός Περιβαλλοντολόγος  και ειδικοί στα φωτοβολταϊκά των έργων είναι οι ειδικότητες που αποτελούν τον κεντρικό άξονα της «Γαία & Ουρανός».      
Η κίνηση να γίνει γνωστή η επιχείρηση σε εσάς μέσω του παρόντος δικτυακού χώρου γίνεται με γνώμονα την πεποίθηση πως η αγορά έχει ανάγκη για σταθερές και ποιοτικές συνεργασίες που αποτελούν παράδειγμα επαγγελματισμού και φιλικότητας προς το περιβάλλον αλλά και ταυτόχρονα μπορούν να παρέχουν λύσεις σε εποχές που  ο χώρος των έργων περιβάλλοντος απαιτεί ποιότητα, αμεσότητα και λογική στην τσέπη του πελάτη.            
Με σεβασμό Π. Ρωμάνος
Χημικός, Βιοτεχνολόγος Περιβάλλοντος
Γ. Δ. Γαία & Ουρανός